FANDOM


Baltona Logo
czyli

Przedsiębiorstwo Handlu ZagranicznegoBaltona logo

Znak towarowy Baltony

W Baltonie legalnie zaopatrywać mogły się osoby zatrudnione za granicą które otrzymywały wynagrodzenie w dewizach. Byli to np. rybacy, marynarze, personel latający LOT-u.

Baltona zaopatrywała samoloty, statki, placówki dyplomatyczne, porty lotnicze w m.in.: konserwy, kiełbasy, pieczywo, słodycze, a także piwo . W ówczesnych czasach na potrzeby Baltony drukowane były Marynarskie Bony Towarowe.

Artykuły oznaczone marką tej firmy charakteryzowały się długim okresem trwałości, a takż były synonimem dobrej jakości, innej niż powszechnie obowiązująca w PRL.